Ja, nå har jeg sagt det.

Jeg øsnker at de fleste IT-prosjekter dør. Mer enn det, jeg ønsker at de skulle aldri bli født. Jeg ønsker at selve begrepet prosjekt brukt i utvikling av programvare sammenheng dødde og ble borte akkurat som dinasaurer dødde for mange millioner år tilbake og at mine barnebarn smilte når de hørte ordene IT-prosjekt og lurte på om de var virkelig (prosjekter altså) eller kun i bestefars fantasi-historier.

Hvorfor er jeg så negativ mot prosjekter?

Definisjon av prosjektet ifølge PMBOK: Et prosjekt er en tidsavgrenset bestrebelse for å skape et unikt produkt eller en tjeneste.

Jeg har flere spørsmål i forbindelse med denne definisjon.

  • Hvorfor skal teamet være temporær?
  • Hvorfor skal vi bygge temporær organisasjon (prosjekt team), som skal bygge et produkt, slutte å eksistere og overlevere produktet til andre folk (linja) som ser dette produktet for første gang?

Om vi skal prøve å tenke logisk så virker det naturlig at de som hadde laget produktet burde også ta hånd av support. Det å overlevere produktet til noen andre “Her er det, vær så god, dere kan fikse det” virker ulogisk. Det er også ulogisk å bryte ned et effektivt team. Team medlemmer hadde brukt masse tid for å bli kjent med hverandre, etablere internkommunikasjonsprosesser, så kommer vi og ødelegger alt dette og flytter alle til nye (ikke effektive team, ikke enda) hvor alle må bruke like mye tid igjen for å kanskje bli til et bra team igjen.

Produktet som vi hadde lagd i prosjektet dør heller ikke når prosjektet er ferdig. Den var bygd for å leve, for å bli forbedret, feilene skal fikses og ny funksjonalitet må lages osv. Man finner neppe bedre kandidater for å gjøre all den jobben enn de som lagde produktet oprinnelig. Logikken tilsier det.

Tenk for et øyeblikk, blant alle prosjekter som er i gang i deres organisasjon, hvor mange av dem egentlig er produkter? Ut ifra min erfaring av alt vi gjør i IT-organisasjoner i dag er det altfor liten del som kan bli kalt prosjekt, stort sett så snakker vi om produkter. Og når du først har definert noe som produkt (i motsetning til prosjekt), så kan vi løse enda et hodebry til ledere, nemlig ressursallokering. For har du et produkt så kan du med hånda på hjertet dedikere et produkt team som skal jobbe med dette produktet over 2-3 år og føle eirskap og ansvar for sine valg.

Det ville vært flott å kunne unngå feil bruk av ordet prosjekt, men jeg er redd at dette toget allerede er gått. Samtidlig så betyr det mindre hvilke ord vi bruker, og det betyr mer hva vi gjør og basert på hvilket sett av verdier. Og de verdiene som prosjekter bringer med dem er ikke de verdiene som jeg ønsker å promotere og ønske velkommen i fremtiden, derfor ønsker jeg å understrekke denne overgang på en eller annen måte.

Hva synes dere om prosjekter? Skriv gjerne i kommentarer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation