Jeg fortsetter her en serie med artikler om ikkevoldskommunikasjon. Denne artikkelen vil handle om behov. Behov er det som forener oss alle, de er universielle. Våre følelser peker alltid på våre behov. Hvis behovene våre ikke er tilfredstilt, får vi et sett av følelser, og hvis behovene våre er tilfredstilt, får vi et annet sett av følelser. Begge følelseslister kan dere finne i min forrige post.

Min klassifisering inneholder ti store følelsesgrupper. Hvis dere kan foreslå en annen type klassifisering, skriv den gjerne i kommentarer.

1. Spill

 • Engasjement
 • Moro
 • Friskhet
 • Spontanitet
 • Stimulasjon
 • Rytme
 • Variasjon
 • Komfort
 • Letthet
 • Hvile

2. Mening

 • Mål
 • Gjøre en innsats i sitt liv
 • Være i tjeneste til livet
 • Skjønnhet
 • Hemmelighet
 • Helhet
 • Eventyr
 • Utfordring
 • Kreativitet
 • Personlig vekst
 • Opplæring
 • Framgang
 • Fullstendighet

3. Kjærlighet

 • Omsorg
 • Oppvoksing
 • Hengivenhet
 • Fortrolighet
 • Intimitet
 • Berøring
 • Seksuell ekspressivitet

4. Beskyttelse

 • Trygghet
 • Undertrykkelse
 • Bevaring
 • Pålitelighet
 • Fred

5. Klarhet

 • Viten
 • Velinformering (awareness)
 • Forståelse
 • Forsikring
 • Simpelhet
 • Orden
 • Ordenlighet
 • Kompetanse
 • Ferdighet
 • Evne
 • Produktivitet

6. Autonomitet

 • Uavhengighet
 • Frihet
 • Valg
 • Kontroll
 • Makt
 • Autentisitet
 • Helhet

7. Eksistens

 • Mat
 • Vann
 • Lys
 • Luft
 • Rom
 • Varme
 • Bevegelse
 • Hvile
 • Helse
 • Hygiene

8. Rettferdighet

 • Likhet
 • Ærlighet
 • Fordeling (sharing som i “Gud befalte å dele” )
 • Samspill
 • Åpenhet
 • Holde sitt ord
 • Pålitelighet
 • Justis
 • Toleranse
 • Balanse
 • Harmoni
 • Samsvar

9. Empati

 • Forståelse
 • Akseptering
 • Anerkjennelse
 • Takknemlighet
 • Tiltredelse
 • Bli påskjønt
 • Respekt
 • Tiltro
 • Diskusjon
 • Feiring
 • Sorg

10. Forening

 • Tilhørighet
 • Forbindelse
 • Vennskap
 • Kontakt
 • Inkludering (i gruppe)
 • Deltakelse
 • Solidaritet
 • Lojalitet
 • Hjelp
 • Støtte

 

Det eksisterer igjen en stor megde av menneskelige behov som ikke er nevnt over, og jeg har en følelse om at de kan inkluderes i en av de ti kategoriene. Hva tenker du?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation