Agile Assessment (Smidig helsesjekk)

Smidig helsesjekk anbefales før organisasjonen velger å fokusere på smidig. Det starter med en arbeidssesjon med ledergruppen hvor vi prøver å skape et helhetsbilde av organisasjonen. Her gjennomfører vi en første kartlegging av hvordan tilstanden er sett fra ledernes side. Vi snakker om selskapets strategi, teknologi og produkter, ledelsesprosesser, organisasjonsstruktur og ansatte.

Så går vi over til en intervjufase hvor vi gjennomfører både individuelle- og gruppeintervjuer med representanter fra alle deler av organisasjonen. Her prøver vi å finne de største hindringene og mulighetene, sjekker organisasjons endringsvilje, samt danner oss et mer reelt bilde av selskapet.

Basert på innsamlet informasjon vil vi lage en rapport som blir presentert til initiativgruppa (ledergruppa) som vil inneholde verdifull informasjon om

  • organisasjonens endringsvilje
  • hvordan eksisterende roller passer inn i smidig tankegang
  • hva er organisasjonens behov og mål med å gå den smidige veien
  • selskapets sterke og svake sider
  • hovedutfordringer og muligheter
  • samt våre anbefalinger angående veien videre

Implementering av smidig gjøres i flere steg, avhengig av kompleksitet (distribuerte team, flere tidssoner, forskjellige kulturer, flere produktlinjer, osv) og ambisjonsnivå.

Rapporten blir presentert og gjennomgått sammen med initiativgruppa (ledergruppa) i fellesskap. Selskapet står da fritt til å fortsette med anbefalte endringene på egen hånd.

Alternativt, etter gjennomført helsesjekk vil vi også være i stand til å tilby dere spesialtilpasset hjelp i utarbeidelse av en strategi og handlingsplanen for gjennomføringen av deres smidige transformasjon, samt bistå med gjennomføringen av denne planen om dette er ønskelig fra deres side.

 

Er du er interessert i temaet og ønsker å diskutere nærmere, eller hvis du ønsker mer informasjon, kontakt meg via skjemaet under!

Skriv inn ditt telefonnummer eller e-postadresse

Student Login

Motta nyhetsbrev

 

Trainer market experience is a plus.

Mario Lopes

 
 
 
Really well structured, using Scrum to manage the course itself is a good practice.

Joao Duarte